Fogarasi József, Dr.

Grad științific: PhD

Grad didactic: conferențiar unniversitar

Studii:

 • Doctorat, domeniul economie: Universitatea Corvinus din Budapest, 2004.
 • Licența: Facultatea de Științe Economice, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 1997.

Domeniu de specialitate:

 • Învățământ: finanțe, econometrie
 • Cercetare: analiza eficienței și productivității, estimarea performanței comerțului exterior, managementul riscului, experinețele integrării europene a economiei agrare, investiții

Discipline predate:

Studii licență:

 • Finanțe - Finanțe și bănci
 • Finanțe publice – Finanțe și bănci
 • Fiananțele intreprinderii – cursuri în limba engleză pentru studenți Erasmus
 • Econometrie – Finanțe și bănci

Studii masterat:

 • Managementul competitivității – Managementul Dezvoltării Afacerilor
 • Econometrie – Managementul Dezvoltării Afacerilor

Publicații științifice alese (lista de publicații):

Bojnec, Štefan – Fertő, Imre – Fogarasi, József [2014]: Quality of institutions and the BRIC countries agro-food exports. China Agricultural Economic Review 6(3): 379 – 394. 

Latruffe, Laure – Desjeux, Yann  - Bakucs, Zoltan – Fertő, Imre – Fogarasi, József [2013]: Environmental pressures and technical efficiency of pig farms in Hungary. Managerial and Decision Economics Economics 34: 409–416 DOI: http://dx.doi.org/110.1002/mde.2600

Latruffe, Laure - Fogarasi, József - Desjeux, Yann [2012]: Efficiency, productivity and technology comparison for farms in Central and Western Europe: The case of field crop and dairy farming in Hungary and France. Economic Systems 36(2): 264-278. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2011.07.002

Fogarasi, József [2011]: The Effect of Exchange Rate Volatility upon Foreign Trade of Hungarian Agricultural Products. Studies in Agricultural Economics 113: 85-96.

Bakucs, Lajos Zoltán - Latruffe, Laure - Fertő, Imre - Fogarasi, József [2010]: The impact of EU accession on farms' technical efficiency in Hungary. Post-Communist Economies 22(2): 165 -175. 

Bakucs, Lajos Zoltán – Fertő, Imre – Fogarasi, József [2009]: Investment and financial constraints in Hungarian agriculture. Economics Letters 104(3): 122-124.

Efectele cercetării științifice:

 • Factor de impact (ISI): 3,45
 • Citații independente: 49 (din care 16 cu factor de impact ISI)

Proiecte de cercetare științifică:

 • A makrogazdasági teljesítmény hatása az agrárgazdaság fejlődésére (Efectele performanței macroeconomice asupra dezvoltării agriculturii)- Bolyai János Bursă de Cercetare, Academia Maghiară, director cercetare, 2010-2013.
 • The effects of exchange rate volatility on agri-food trade - CERGE-EI/GDN, director cercetare, 2008-2009   
 • Credit constraints, investment, performance, and subsidies in agriculture - Eco-Net – Ministerul Cercetării din Franța, cercetător, 2005-2007.
 • Külkereskedelem és külföldi működő tőkeberuházások az élelmiszeriparban (Comerțul exterior și investiții străine în industria alimentară), OTKA, cercectător, 2004-2007.
 • A főbb mezőgazdasági termékek kínálatának árrugalmasság vizsgálata (Analiza elasticității ofertei față de preț al principalelor produse agroalimentare), director cercetare, Fundația Sapientia - KPI, 2004-2005.
 • Az agrárvállalkozások helytállása a piaci versenyben (Poziția concurențială a intreprinzătorilor agrare), OTKA, cercetător, 2000-2003.

Contact:

 • e-mail: fogarasi@partium.ro             
 • telefon: 0040/259-418-252
 • Consultații: luni, 10-12

Membru în asociații științifice:

Curriculum Vitae: fogarasi-j-cv-ro-pke-2018.pdf

Listă publicații: fogarasi-j-lista-publicatii-2018.pdf