Prezentare

Obiectivele strategice proprii ale Departamentului de Economie sunt:

  • formarea de specialişti în domeniul economic, competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii;
  • perfecţionarea procesului instructiv-educativ al studenţilor;
  • promovarea cercetării ştiinţifice de profil, competitivă pe plan naţional şi internaţional;
  • realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul de afaceri

Şef departament: Lect. univ. dr. Veres Edit

Șef departament adjunct: Prof. univ. dr. Fogarasi József

Secretar științific:  Lect. univ. dr. Szabó Árpád

Secretariat: Kincses Gabriella secretară

Telefon: +40-259-418252   interior 109

E-mail: gtk@partium.ro