A 4. Partium-konferencia programja

Hét szekcióban zajlanak előadások november 8-án, a 4. Partium konferencián.

megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap

15.00 - 18.00

Jogtudományi szekció – Új-épület, P22

Szekcióelnök: dr. Szuchy Róbert

 

Kovács Róbert, Károli Gáspár Református Egyetem; Sükösd Anikó, Eötvös Lóránd Tudományegyetem: Önkormányzati vagyongazdálkodás Magyarországon az adatok tükrében 2010 előtt és után

Lóth László, Károli Gáspár Református Egyetem: Az Ipar 4.0 tendenciái és a kompetenciák változása regionális megközelítésben

Manzinger Krisztián, Károli Gáspár Református Egyetem: Régiók és nemzeti félelmek – A görög-macedón névvita és lezárása

Szabó Zsolt, Károli Gáspár Református Egyetem: Kohéziós támogatások Magyarországon 2004–2019

Klein Tamás, Károli Gáspár Református Egyetem: A közösségi platformok integráló és dezintegráló hatása – a hozzáférés szabadsága vagy a szűkösség új korszaka a nyilvánosságban? Egy alkotmányjogi megközelítés

Szuchy Róbert, Károli Gáspár Református Egyetem: A villamosenergia-tárolás technológiai és jogi kihívásai

Domokos Andrea, Károli Gáspár Református Egyetem: Európai Uniós hatások a magyar büntetőjogban

Albert- Lőrinc Csanád, Csipkés Hajnalka-Szende, PKE: Alkalmazási nehézségek az EU általános adatvédelemi rendeletét illetően

Cservák Csaba, Károli Gáspár Református Egyetem: Az alapjogvédelem rendszere egyes államokban

Homicskó Árpád- Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem: A szabadon mozgó személyes szociális biztonságának garantálása az Európai Unió területén

 

Történelemtudományi szekció - Új-épület, P03

Szekcióelnök: dr. Gulyás László

Berecz Gábor, Debreceni Egyetem: A LEGIO II ADIVTRIX feliratos emlékei Traianus második dák háborújáról

Sashalmi- Fekete Tamás, Magyarságkutató Intézet: A Szent László-legenda falképeinek új kutatási eredményei

Nagy Gergő, Kölcsey Ferenc Emlékház és Álmosdi Kiállítóhelyek: Árpád- és középkori települések a magyarországi Érmelléken

Dancs György, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: Az első kolerajárvány és az egészségügy Bereg vármegyében

Nagy Pál, Miskolci Egyetem: A Partium cigány népessége II. József korában

Szilágyi Éva Andrea, BBTE: A székelyhídi uradalom úrbéri perei a 19. század első harmadában

Fleisz János, Sapientia Varadiensis Alapítvány: AZ 1848–1849-es vértanúk nagyváradi kötődése

Buzgó Gábor, Debreceni Egyetem: A szépkorúak gondozása Nagylétán az 1930-as években

Murádin János Kristóf, Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar: „Erdélyi szellem – magyar lélek”. Az Erdélyi Párt nagyváradi tagozatának és Bihar vármegyei szervezetének története 1940 és 1944 között

 

Társadalomtudományi szekció - Új-épület, Amfiteátrum

Szekcióelnök: dr. Pásztor Rita

Szálkai Tamás, Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára: ”Hetedíziglen.” A családtörténet-kutatás lehetőségei és projekteredményei az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában

Tolnai Tímea Katalin, Partiumi Keresztény Egyetem: A bihardiószegi magyarság vallásosságának sajátosságai

Szilágyi Györgyi, Györbíró András, Partiumi Keresztény Egyetem: A Baden-Würtembergben élő bihari származású fiatalok vallásos attitűdjei és felekezeti-közösségi magatartásuk

Szántó Ildikó, Bihar megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Felgyorsított törvénymódosítások a gyermekvédelemben

Izsák Hajnalka, Partiumi Keresztény Egyetem: A javítóintézeti nevelésről alkotott társadalmi kép empirikus vizsgálata

Tóth Dalma, Debreceni Egyetem BTK Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék: Az „ezüstgazdaság” munkavégzését akadályozó tényezők

Gál Katalin, Pásztor Rita, Székedi Levente, Partiumi Keresztény Egyetem: A felsőoktatási végzettség hasznosulása a munkaerőpiacon a Partiumi Keresztény Egyetem esetében

Simay Attila Endre, Károli Gáspár Református Egyetem; Fan Libo, Szegedi Tudományegyetem: Kínai orientációjú tanulmányok Magyarországon

 Éger György, Károli Gáspár Református Egyetem: A magyar kulturális diplomácia alapelvei és területi/regionális prioritásai

Szilágyi Ferenc, Partiumi Keresztény Egyetem – Podruzsik Szilárd, Corvinus Egyetem: Tömbkutatások a Partiumban

Pásztor Rita, Partiumi Keresztény Egyetem: A csoportmunka multidiszciplinaritása a felnőttképzésben

 

Közgazdaságtani szekció - Fő-épület, Bolyai-terem

Szekcióelnök: dr. Fogarasi József

Cseh Balázs, Soproni Egyetem, Varga József, Budapesti Corvinus Egyetem: Taxation and Humans in the Age of the Fourth Industrial Revolution - Financial and Ethical Comments

Kulcsár Edina, Tarnóczi Tibor, Partiumi Keresztény Egyetem: A román határ menti magyar megyék vállalatainak kockázatelemzése

Veres Edit, Tarnóczi Tibor, Partiumi Keresztény Egyetem: A román határ menti magyar megyék vállalatai teljesítményének elemzése

Králik Lóránd-István, Partiumi Keresztény Egyetem: Az érmelléki és Berettyó-vidéki magyar települések önkormányzatainak finanszírozása és pénzügyi autonómiája

Koszorús Gabriella, Tarnóczi Tibor, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar: A Visegrádi országok és Románia tőzsdén jegyzett vállalatainak elemzése panel regresszióval

Hamad Mirjam, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar: A teljesítményt befolyásoló tényezők elemzése a Visegrádi országok és Románia vállalatai esetében

Fikó László, Partiumi Keresztény Egyetem: A demokratikus átalakulás tapasztalatai Dél-Koreában

Becsey Zsolt László, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK – GVI: A közép-európai EU tagállamok versenyképességének néhány kérdése

Lennert József, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont: A társadalmi-gazdasági térfolyamatok komplex modellezési és hosszú távú előrejelzési lehetőségei Magyarországon

Kővágó Györgyi, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK – GVI: Az élelmiszer-kereskedelem tendenciái

Fogarasi József, Vígh Enikő, Partiumi Keresztény Egyetem: Klíma-intézkedések közpénzügyi vonatkozásai a Közös Agrár Politikában

Szász Erzsébet, Veres Edit, Partiumi Keresztény Egyetem: Etikai dilemmák a számviteli szakmában (Partiumi szakemberek között végzett felmérés gyakorlati tapasztalatai)

 

Néprajz és nyelvtudományi szekció - Új-épület, P23

Szekcióelnök: dr. Magyari Sára

Braun László, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: Kisbirtokosokat támogató hitelszövetkezetek megalakulása az Északkeleti-Kárpátok vidékén a 19. század végén – a 20. század elején

Gazdag Vilmos, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: A kárpátaljai magyar nyelvváltozatok keleti szláv kölcsönszavainak ismeretéről és használatáról

Vadász Márton, Debreceni Egyetem: Váncsod feudális kori társadalma a levéltári források tükrében

Kutasi Imre, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék: Tanyák kialakulása az öreg hajdúvárosokban – Hajdúnánás

Firbás Zoltán Imre A szegedi nagytáj történeti kultúrföldrajzi térképezése

Kusnyir Krisztina, Debreceni Egyetem BTK, Néprajzi Tanszék: Az indie stílus elemzése egy debreceni fogyasztói csoport vizsgálatán keresztül

Hegedüs Edit, Debreceni Egyetem, Hatvani István Szakkollégium: Csipkekészítés a 20–21. században

Magyari Sára, Partiumi Keresztény Egyetem: Nyelvi revitalizációs program előkészítése

 

 

Oktatás, pedagógia szekció - Új-épület, P21

Szekcióelnök: dr. Bordás Andrea

Éliás János, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar: A rectori hivatal bemutatása a karcagi gimnáziumban 1676-tól 1850-ig – Egy géresi rector a Nagykunságban

Apáti Norbert, Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közoktatási vonzáskörzetek lehatárolása hálózatelemzési módszerekkel

Erdei Gábor, Debreceni Egyetem BTK NI, Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék: Iskolarendszeren kívül felnőttképzés Hajdú-Bihar és Bihar megyékben

Bíró Árpád Levente, Szigligeti Színház: Színház és nevelés: egy fókuszcsoportos interjú tanulságai

Gergely Orsolya, Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar: Vloggerkedés, felső(oktatási)fokon. A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar márkázott online videósorozatának elemzése

Bordás Andrea, Partiumi Keresztény Egyetem: Partiumi alsó tagozatos pedagógusok iskolai versenyekkel kapcsolatos elképzelései

Bartha Krisztina, Partiumi Keresztény Egyetem: Kognitív előnyök a kétnyelvűeknél – tudatelméleti vizsgálatok óvodás és kisiskolás gyermekeknél

Vértessy Balázs, Debreceni Egyetem, Debrenti Edith, Partiumi Keresztény Egyetem: Matematikatanítás napjainkban - a gyermekek szemszögéből

Ardelean Tímea, Partiumi Keresztény Egyetem: IKT eszközök használata az angol nyelvtanuláshoz a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói körében

 

Regionális tudományok, földrajz szekció Új-épület, P01

Szekcióelnök: Miklósné dr. Zakar Andrea

Kolozsvári István, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: Jelenkori ismereteink a Tisza kárpátaljai ágrendszerének szitakötő (Odonata) faunájáról

Hadnagy István, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: A szélenergia-felhasználás éghajlati adottságai Kárpátalján

Szekeres-Brányik Éva, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar: Területi kormányzás mint a területi kohézió megvalósításának eszköze

Szabó Pál, Eötvös Loránd Tudományegyetem: Fogyasztásföldrajzi dimenziók az élelmiszer kiskereskedelemben Magyarországon és Romániában

Nagy Csongor, Debreceni Egyetem Földtudományi Doktori Iskola: Az ipar 4.0 földrajzi kérdéseinek kvalitatív vizsgálata Kelet-Magyarországon

Czuczor Krisztina, Partiumi Keresztény Egyetem/ Debreceni Egyetem: A ROP és Interreg programok keretében megvalósított Bihar megye turizmusfejlesztését érintő projektek a 2007–2013 és 2014–2020 programozási időszak vonatkozásában

Balogh György, Külgazdasági és Külügyminisztérium: Regionalitás mint az EU túlélési esélye

Ferencz Zoltán József, Károli Gáspár Református Egyetem: A megújuló energiaforrások mint a versenyképességet befolyásoló tényező iránti igények különbözőségei a régiónkon belül – a klímaváltozás tükrében

Burány Mária Terézia, Pécsi Tudományegyetem: Vajdaság mezőgazdasága napjainkban

Szilvássy István, Szilmor Bt.: Mi a falu a 21. században?

Horváth Zoltán, Szilvássy István, Horváth Csaba: Civil egyesületek szerepe az integrált vidékfejlesztésben. A HANGYA szövetkezet és gazdaegyesületek példája régen és most.

Miklósné Dr. Zakar Andrea, Károli Gáspár Református Egyetem: Autonómiatervek a két világháború közötti Erdélyben: román és szász modellek

 

 

 

 

plakat 1 6912

forrás: ptki.partium.ro