Nemzetközi Gazdaságtörténeti és Gazdaságpolitikai Konferencia

Fejlődési Utak a Kárpát Medencében 


Nagyvárad

2019. június 6-7.

Program

Jelentkezés

  Helyszín  

Konferencia témája

A gazdasági fejlődés térben és időben folyamatosan mozgásban van, ez hol felfelé ívelő, hol pedig csökkenő tendenciát mutat. Bárhogy is legyen ezeknek a folyamatoknak az értelmezése, olyan szempontokat világít meg amelyek a mai világ történéseit is esetleg magyarázhatják. Jelen konferencia ilyen perspektívát nyújt és megpróbál régi és új megoldásokat felmutatni, régi és új folyamatokat történelmi és gazdaságtörténeti szemszögből kiemelni és a szakmai közönség elé tárni. Régi és új jelenségeket történetiségükben kibontakozásukban és hatásukban láttatjuk. Konferenciánk különlegessége, hogy a korokon átívelő témák több tudomány szemszögéből kerülnek bemutatásra.

Témakörök

A Partiumi Keresztény Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Babes–Bólyai tudományegyetem ezúton szeretné felkérni a nemzetközi tudományos közösséget, hogy a gazdaságtörténet, a gazdaságpolitika, az összehasonlító gazdaságtan, vagy más, az alább megadott témakörökbe illeszthető területen készült cikktervezeteikkel jelentkezzenek a megrendezésre kerülő konferenciára. 

  • Integrációk gazdaságtörténete a Kárpát-medencében
  • Az európai integráció politikai gazdaságtana
  • Gazdasági fejlődési pályák
  • Gazdasági és társadalmi hálózatok fejlődése
  • A fejlődés gazdasági, társadalmi és politikai hajtóerői

Szervezők

Szervezőbizottság

Fikó László, PhD

Szilágyi Ferenc, PhD

Debrenti Edith, PhD

Veres Edit, PhD

Izsák Hajnalka

Szabó Roland

Vigh Enikő

Zakota Zoltán

 

Programbizottság

Belyácz Iván, akadémikus, Pécsi Tudományegyetem

Csaba László, akadémikus, Közép-európai Egyetem

Benczes István, Budapesti Corvinus Egyetem

Fertő Imre, MTA Közgazdaság-Tudományi Intézet

Fogarasi József, Partiumi Keresztény Egyetem

Győrffy Dóra, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem

Nagy Róbert Miklós, Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Pete István, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Romániai Állami Számvevőszék

Pető Károly, Debreceni Egyetem

Rüsz-Fogarasi Enikő, Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Szász Erzsébet, Partiumi Keresztény Egyetem

Tarnóczi Tibor, Debreceni Egyetem

Vincze Mária Magdolna, Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Határidők

Absztrakt feltöltés 2019. Május 31.

Jelentkezők értesítése

2019. Június 2.
Cikkek leadása 2019. Június 30.
Regisztráció

2019. Június 6-7.

További információk:

Fikó László Imre : fiko.laszlo@partium.ro

Izsák Hajnalka (titkár): hajnalkaizsak@yahoo.com