Bemutatás

A Partiumi Keresztény Egyetem képzési kínálatában több mint 30 éve szerepel a közgazdászképzés, mellyel igyekszik elősegíteni azon magyar anyanyelvű fiatalok jövőbeli terveinek megvalósulását, akik ezen a területen kívánnak dolgozni. Gyorsan változó világunk megköveteli, hogy lépést tartsunk a fejlődéssel, ami nem csupán a szakkínálat bővítését jelenti, hanem olyan korszerű oktatási programok, vállalat-centrikus tantervek kidolgozását is, amelyek lehetővé teszik hallgatóink számára olyan tudás megszerzését és készségek kialakítását, amivel javíthatják versenyesélyeiket a munkaerőpiacon. Az alaptantárgyak a korszerű közgazdasági ismeretek elsjátítátását célozzák, míg az opcionális csomagokban felkínált tantárgycsoportokból minden hallgató saját érdeklődési körének megfelelően választhat. A színvonalas közgazdászképzést kiváló hazai és külföldi szakemberek biztosítják. 

A Gazdaságtudományi Tanszék gondozásában alapképzésen három, míg a magiszteri képzésen két szakirányon képezhetik magukat a hallgatók. 

Alapképzési kínálatunk:

  • Menedzsment szak
  • Kereskedelem, turizmus és szolgáltás gazdaságtan szak
  • Bank és pénzügyek szak

Mesterképzésünk:

  • Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje
  • Idegenforgalmi gazdálkodás

A Menedzsment és Kereskedelem, turizmus és szolgáltatás gazdaságtana akkreditált alapképzésekre épülnek a Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje és az Idegenforgalmi gazdálkodás mesterprogramok, így a bolognai felsőoktatási rendszer mindkét szintjén biztosítjuk úgy a vezetőképzést, mint az egyre dinamikusabban fejlődő szolgáltatóipar számára képzett szakembereket. Az Idegenforgalmi Gazdálkodás mesterképzés, melyre a 2015/2016-os tanévtől jelentkezhettek a hallgatók, olyan szakosodási irányt képvisel, amely eddig teljesen hiányzott a hazai magyar nyelvű felsőoktatási képzésben. 

2013-tól bővítettük kínálatunkat a Bank és pénzügyek szakiránnyal, így a pénzügyek területén elhelyezkedni kívánóhallgatóknak is lehetőséget kínálunk a magyar nyelvű felsőfokú továbbtanulásra. 

Hallgatóinknak lehetőségük van ösztöndíjprogramokmegpályázásával külföldi tapasztalatokat is szerezni (Erasmus+), bekapcsolódva diákcsere programjainkba és kihasználva külföldi szakmai gyakorlatra kötött megállapodásainkat. A kiegészítő képzési lehetőségek keretében diákjaink felvehetik a pedagógia modult, aminek eredményeképpen tanári képesítést szerezhetnek. Mindezek mellett egyetemünk minden hallgatója számára elérhető identitásuk megőrzése és megerősítése érdekében a magyarság- és vallástudományok tantárgyak.

Tanszékvezető: Dr. Veres Edit, egyetemi adjunktus

Tanszékvezető-helyettes: Dr. Fogarasi József, egyetemi tanár

Tudományos titkár: Dr. Szabó Árpád, egyetemi adjunktus

Tanszéki titkár: Kincses Gabriella

Telefon: +40-259-418252 - 109 mellék

E-mail: gtk@partium.ro