Înscriere

ConfTool

Taxa de participare

Universitatea Creștină Partium și Universitatea din Debrecen invită economiști și alți specialiști din mediul academic, afiliați universităților sau instituțiilor de cercetare din România sau din străinătate. să prezinte propuneri de lucrări în domeniile de economie, politică economică, finanțe și orice alt domeniu referitoare la tema conferinței. Domeniile care urmează să fie acoperite:

  • Economia integrării europene
  • Finanțe și Uniune Monetară
  • Comerțul internațional și finanțele, competitivitatea
  • Implicațiile convergenței nominale și reale asupra riscurilor corporatiste
  • Aspecte sociale și politice ale convergenței în statele membre UE
  • Valorii corporative într-o economie bazată pe cunoaștere
  • Riscurile corporatiste într-un mediu economic în schimbare
  • Impactul introducerii euro în deciziile financiare corporative

Conferința intenționează să evalueze și să analizeze convergența macroeconomică dintre țările membre, precum și efectele integrării europene asupra politicilor financiare corporative. Dezbaterile doresc să ofere o platformă de schimb pentru idei pentru a genera o viziune integrată asupra provocărilor viitoare ale integrării monetară și întregul proces de integrare. În privința subiectelor curente a politicilor de integrare abordate, conferința este relevantă numai pentru o comunitate științifică, dar și pentru factorii de decizie din România politică, securitate socială, administrație precum și pentru organizațiile oamenilor de afaceri și corporații.

Participanții care intenționează să trimită o lucrare sunt rugați să încarce un rezumat extins de 800-1200 de cuvinte în limba engleză, cuvinte-cheie în limba engleză, precum și codurile de clasificare JEL folosind ConfTool accesat de pe pagina oficială a conferinței: https://gtt.partium.ro/en/international-finance-conference. Data limită până la care se pot trimite lucrări este 16 Aprilie 2019.

Rezumatul extins ar trebui să indice: 1) Subiectul cercetării, 2) Conceptele și teoriile legate de subiectul cercetării, 3) Metodologia utilizată, 4)Rezultatele obținute și 5) concluziile.

Autorii abstractelor acceptate vor fi anunțați până la data de 25 aprilie 2019, iar termenul limită pentru prezentarea integrală a articolelor acceptate este 30 mai 2019.

Toate lucrările acceptate vor fi publicate într-un volum de rezumate editat pentru conferința. Autorii care își depun rezumatele sunt invitați să prezinte articolele complete după lucrările conferinței în vederea publicării în publicațiile de prestigiu listate pe pagina web a conferinței.

Taxa de înscriere este de 100 RON până la 29 aprilie 2019 și poate fi plătită on-line pe adresa https://payment.partium.ro/ sau 200 RON începând cu 30 aprilie 2019. Taxa include prânzul în ambele zile de conferință, cină din prima zi, cafeaua din timpul pauzelor și publicarea rezumatului acceptat în volumul de conferință.

Cazarea nu este inclusă.