Oktatóink Finnországban nemzetközi Erasmus+ találkozón

A Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karának két oktatója, Debrenti Edith és Bordás Andrea, illetve volt hallgatónk, Szőcs Brigitta‑Krisztina óvónő vettek részt a PUNTE-POLY-UNIVERSE in TEACHER TRAINING EDUCATION (2020-1-HU01-KA203-078810) Erasmus+ projekt keretén belül 2022. január 23-26. között megszervezett nemzetközi találkozón Jyväskyläben, Finnországban.

A rendezvény a helyi Experience Workshop szervezésében zajlott, és különböző országból érkeztek a partneregyetemek részéről a projektet koordináló munkatársak, hogy a hosszas online előkészületek és munka után végre élőben is találkozzanak, eszmét cseréljenek, amelyre a Crazy Town nevű közösségi házban került sor. A munka során az angol, illetve a magyar nyelvű módszertani tanulmánykötet véglegesítéséről, nyelvi lektorálásáról és kiadásáról esett szó, valamint a tervezett szakmódszertani kurzusok tematikájáról, indulásáról, megvalósítási módjáról és ennek értékeléséról, a kurzus által elért fejlődés méréséről. A projekt következő lépéseit is megbeszéltük.

A projekt résztvevői láthatták a Jyväskylä-i Egyetem épületeit, az egyetemi könyvtárat és a várost.

A PUNTE célja új innovatív pedagógiai módszerek kifejlesztése, tesztelése és terjesztése, a transzverzális képességek fejlesztését szolgáló új oktatási keretrendszer kiépítése és egyfajta vizuális paradigmaváltás ösztönzése a tanárkép- és tanítóképzésben. A projekt  alapja a nemrégiben kifejlesztett Poly-Universe nevű játék, amit mint technikai és módszertani eszközt az elmúlt 10 évben tanárok és diákok ezrei tesztelték különböző korcsoportokban (6-18 éves korig), több száz intézményben és rendezvényen (iskolák, matematikai fesztiválok, múzeumok) Európa-szerte. A projektnek nagysikerű elődprojektje, a PUSE (Poly-Universe in School Education), amely során ezt a játékot ismertették a különböző iskolai oktatási szinteken, már bizonyította, hogy az eszköz kiválóan alkalmas a matematika oktatására, megszerettetésére, a tanulási motiváció fejlesztésére. 

A PUNTE projekt célja, hogy összegyűjtse a Poly-Universe különböző területeken történő alkalmazásának legjobb gyakorlatait és bevezesse ezeket a felsőoktatásba, a tanárképzésbe és tanítóképzésbe, ezzel ösztönözve a módszertani paradigmaváltást. Cél továbbá a sajátos nevelési igényű diákok és a különböző társadalmi háttérrel rendelkező tanulók fejlesztése a játékok segítségével.

Bár a Poly-Univerzum legkézenfekvőbb alkalmazási területe a matematika oktatás, mindenképpen interdiszciplináris megközelítést követ – olyan pedagógiai szempontok megtalálására és fejlesztésére törekszik, amelyek révén ez az eszköz számos más területen is alkalmazható: fizika, földrajz, informatika, gazdaságtan oktatásában, de a művészetekben és az irodalomoktatásban is. A portugáliai projekttalálkozó egyik fő feladata annak a módszertani gyűjteménynek a véglegesítése volt, amely különböző tantárgyakhoz, tudományterületekhez kapcsolódóan gyűjti össze a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók számára a Poly-Univerzum játékcsaláddal végrehajtható feladatokat. Itt a fókusz az multidiszciplinaritáson és olyan készségek, képességek, kompetenciák fejlesztésén van, amelyek kulcsfontosságúak a jövő pedagógusai számára. A projekt minden oktatási szinten célként tűzi ki a jövőbeni pedagógusok kulcskompetenciáinak fejlesztését.

A három éves projekt 2020. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között valósul meg. Partnerek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (Eger), a Poly-Universe Kft. (Szokolya), a Partiumi Keresztény Egyetem, a Selye János Egyetem (Révkomárom), a Szabadkai Műszaki Főiskola, a finnországi Experience Workshop, a portugál Universidade da Coimbra, és a Johannes Kepler University, Linz (Ausztria). A projektet koordináló intézmény, az egri Eszterházy Károly Tudományegyetem és a hat további egyetem, köztük a Partiumi Keresztény Egyetem, a pedagógusképzés teljes spektrumát lefedik. 

 

Img 20220124 133929Img 4964Img 5110Img 5087Img 20220124 170633 1Img 5131Img 5025Img 4982Img 4987Img 4937Img 4902Img 5013Img 4913Img 4945Img 4941Img 5038Img 4939Img 5094Img 5002Img 5102Img 20220124 133725 1Img 5106Img 20220124 162632Img 4947Img 4999Img 20220124 162558Img 490114f47d8d 1394 4613 878f 6f1e64dcdc8dImg 20220126 085910 028