Balog Előd a PKED elnöke és a Bank és Pénzügy szak végzett hallgatója

A PKE a lehetőségek tárházát nyitotta ki előttem, olyan körülményekkel találkoztam, amiről nem is álmodtam volna, s talán más egyetemen nem is lett volna rá lehetőségem. Köszönöm mindazt a szellemi és lelki táplálékot, amelyet az egyetem biztosított számomra. Megszereztem mindazt a tudást és tapasztalatot, amely segítségével boldogan indulhatok el életem útján.

A gimnázium utolsó évében nagyon sokat gondolkodtam az egyetemválasztáson. Nem voltam tisztában azzal, hogy mi is szeretnék lenni, ha „nagy” leszek, mi az az út, amin a legjobb tudásom szerint és örömmel tudok járni. Nagyon féltem attól, hogy egy olyan ágazatban kell majd dolgoznom, mely nem áll közel hozzám, s így egy olyan egyhangú munkát kell végeznem egy életen át, amiben nem lelem örömöm.

Az egyetem választáskor nagy figyelmet fordítottam arra, hogy anyanyelvemen tanulhassak, egy olyan közösségben, ahol a hallgatók nagy megbecsülésnek örvendhetnek. Az egyik ismerősöm ébresztett rá arra, hogy nem kell sokáig keresgélnem, mivel a Partiumi Keresztény Egyetem mindezt megadhatja nekem. Így hát elkezdtem a tanulmányaimat a Partiumi Keresztény Egyetem Bank és Pénzügyek szakán.

A PKE a lehetőségek tárházát nyitotta ki előttem, olyan körülményekkel találkoztam, amiről nem is álmodtam volna, s talán más egyetemen nem is lett volna rá lehetőségem. Tagja lehettem a Fényes Elek Műhely kis közösségének, mely a magas színvonalú munkához biztosított megfelelő környezetet. Részt vehettem a Kortárs Diákmentor programban, ahol elsősorban első éves hallgatók számára nyújthattam támogatást tanulmányaik elvégzéséhez.

Részt vehettem az egyetemünk Szenátusának, valamint a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Kari Tanácsának ülésein, melyek révén belátást nyerhettem az egyetem működésébe.

Továbbá nagy büszkeséggel mondhatom, hogy tagja és vezetője voltam a Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezetének (PKED), mely a közösség építésében fontos szerepet játszik. A PKED által szervezett események közé tartozik gólyatábor, gólyabál, a heti rendszerességgel megrendezett „Stundet party”-k, bálok és táncházak, valamint a nagy népszerűségnek örvendő Partiumi Diáknapok.

Szerettem itt lenni, részesültem minden jóból, amire csak vágytam, s amit egy hallgató kívánhat egyetemi évei alatt. Köszönöm mindazt a szellemi és lelki táplálékot, amelyet az egyetem biztosított számomra. Megszereztem mindazt a tudást és tapasztalatot, amely segítségével boldogan indulhatok el életem útján.

Elismerésemet szeretném kifejezni a tanáraimnak valamint az adminisztratív személyzetnek, akik kitartóan, a legnagyobb színvonalon és segítőkésséggel támogattak és minden cselekedetükkel a szellemi fejlődésünkön munkálkodtak.

Köszönet mindenért!