5. Partium-konferencia program

Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem (Új épület). Nagyvárad, Sulyok István utca 14−16.

 A programban szereplő időpontok helyi, romániai időzónában értendők (EEST); Budapest (CEST)+ 1 óra

Csütörtök, 2022.05.19.

11.00−14.00 Regisztráció – AULA (helyszín: Új épület)

12:00−13.30 Ebéd (Arany János Kollégium)

14.00−14.30 Ünnepi megnyitó és köszöntők – Amfiteátrum (Új épület)

14.30−16.00 Plenáris előadások 1. – Amfiteátrum (Új épület) Moderátor: Dr. Szilágyi Ferenc (PKE)

 • Prof. Dr. Hajdú Zoltán (KRTK-RKK): Ukrajna geopolitikai kihívásai a XXI. század első két évtizedében: belső polgárháború, külső megszállás, új államosodási kérdőjelek
 • Prof. Dr. Kocziszky György (Miskolci Egyetem) - Dr. Szendi Dóra (ME) - Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann (ME): Várható fejlődési pályák Kelet-Közép Európában: 2022-2026
 • Tadamichi Yamamoto (Former Special Representative of the UN Secretary General in Afghanistan,  Former Ambassador of Japan to Hungary): Challenges to the International Order and the Role of the UN: Afghanistan and Ukraine

16.00−16.30 Kávészünet – AULA (Új épület)

16.30−18.00 Geopolitikai kerekasztal – Amfiteátrum (Új épület) Moderátor: Dr. Bakk Miklós (EMTE-Kolozsvár)

Felkért hozzászólók: 

 • Dr. Bernek Ágnes, tudományos főmunkatárs, a Neumann János Egyetem (MNB Tudásközpont, Eurázsia Központ) Geopolitikai Kutatócsoportjának vezetője 
 • Dr. Balogh Péter, tudományos munkatárs, KRTK RKI (Pécs), ELTE TTK FFI (Budapest)
 • Prof. Dr. Hajdú Zoltán (KRTK-RKK)
 • Dr. Manzinger Krisztián (KGRE)
 • Dr. Molnár József (II.RFKMF)
 • Dr. Pataki Gábor Zsolt (EU-STOA)

16.30−18.00 Gazdaságtudomány 1. szekció (online) Moderátor: Dr. Szász Erzsébet (PKE)

 • Dr. Egri Zoltán (MATE): A magyarországi területi jövedelemegyenlőtlenségek a 2008-as gazdasági válságot követően
 • Dr. Egyed Ildikó (KRTK) - Dr. Zsibók Zsuzsanna (KRTK): Vállalati dinamika és munkaerő-termelékenység két vidéki regionális központban: mit vetítenek előre a pénzügyi-gazdasági válság utáni tapasztalatok a poszt-covid időszakra?
 • Horváth Tamás (MATE) - Dr. Molnár Judith (MATE): A Covid-19 járvány hatása a cukorrépa közúton történő szállítására
 • Dr. Jászberényi Melinda (Corvinus) - Dr. Miskolczi Márk (Corvinus): Szállodahajó-turizmus a Dunán – aktuális trendek és kihívások a Covid-19 pandémia fényében
 • Dr. Koós Bálint (KRTK): Lépéskényszerben a magyar mezőgazdaság - kihívások és adaptációs mintázatok
 • Prof. Dr. Sass Magdolna (KRTK), Dr. Gál Zoltán (KRTK), Dr. Gubik Andrea (Miskolci Egyetem), Dr. Szunomár Ágnes (KRTK), Dr. Túry Gábor (KRTK): A válság hatása és válságkezelési mintázatok a magyarországi külföldi tulajdonú leányvállalatoknál 
 • Dr. Török László (DE): Az államadósság komponensekre bontása az eurózóna országaiban
 • Knoll-Csete Edit (KRE): A keletnémet tartományok felzárkózásának sajátosságai, tanulságai

18.00−18.30 Kávészünet – AULA (Új épület)

18.30−20.00 Geopolitikai szekció – offline, Amfiteátrum (Új épület) Moderátor: Dr. Manzinger Krisztián (KGRE)

 • Dr. Bakk Miklós (EMTE): A Kárpát-medence határrégiói
 • Dr. Balogh Péter (KRTK, ELTE): Regionális fejlemények a magyar-ukrán határvidéken az orosz-ukrán háború eszkalálásáig
 • Dr. Korom Ágoston (KRE): Őshonos kisebbségek uniós jogból eredő jogosultságainak érvényesíthetőségének változása az ukrán háborút követően
 • Dr. Manzinger Krisztián (KRE): Orosz bábállam-építés Ukrajna területén
 • Varga Tamás (Veritas Intézet): A geopolitikai átrendeződés a nyugati világ kárára az új évezred első évtizedeiben
 • Vigóczki Máté (MCC): Moszkva háborújának ideológiai alapja? A neo-eurázsianista elemek az orosz-ukrán háborúban és a mai Oroszországban

18.30−20.00 Regionálistudományi kerekasztal − Rektori tanácsterem (Fő épület) Moderátor: Dr. Rácz Szilárd (MRTT)

            Felkért hozzászólók: 

 • Dr. Molnár József (II.RFKMF)
 • Prof. Dr. Nagy Imre (Újvidéki Egyetem)
 • Dr. Pénzes János (DE)
 • Dr. Péti Márton (NSKI, Corvinus)
 • Dr. Szilágyi Ferenc (PKE)


20.00−22.00 Állófogadás (Arany János Kollégium)

Péntek, 2022.05.20.

  9.00−11.00 Regisztráció – AULA (Új épület)

  9.00−10.30 Plenáris előadások 2. – Amfiteátrum (Új épület) Moderátor: Prof. Dr. Fogarasi József (PKE)

 • Prof. Dr. Kovács Levente (rektor, Óbudai Egyetem): A felsőoktatási modellváltás lehetőségei a Kárpát-medencei felsőoktatási térben
 • Dr. Rácz Anita (DE): Helynévtörténeti adalékok Bihar vármegye korai településtörténetéhez
 • Dr. Péti Márton (NSKI, Corvinus): A Kárpát-medencei magyarság forgatókönyvei a járványhelyzet után – társadalmi, gazdasági és demográfiai helyzet és nemzetközi mobilitás

10.30−11.00 Kávészünet – AULA (Új épület)

11.00−13.00 Párhuzamos szekciók:

Gazdaságtudomány 2. – hibrid, Bolyai terem (Fő épület) Moderátor: Dr. Veres Edit (PKE)

 • Prof. Dr. Kalotay Kálmán - Prof. Dr. Sass Magdolna: A külföldi közvetlentőke-befektetések a COVID-19 járvány „viharában” és a visegrádi országok esete
 • Prof. Dr. Fogarasi József (PKE) - Dr. Szabó Árpád (PKE) - Dr. Vígh Enikő (PKE): Munkapiaci kihívások a Partiumban
 • Dr. Lipták Katalin (ME): A koronavírus járvány munkaerőpiaci hatásai Magyarországon
 • Dr. Pónusz Mónika (KRE) - Dr. Kővágó Györgyi (KRE): Az Ellátási láncokban történő átalakulásokról az aktuális környezeti változások tükrében
 • Dr. Dancsi Katalin (KRE): A munkaerőáramlás szelekciója: a magyar munkaerő EU-s tagországokban való vándorlásának okai mikroökonómiai humán tőke és hálózatelméleti megközelítésből 
 • Dr. Lakatos Artúr (PKE): A Fekete-tengeri szénhidrogén lelőhelyek geoökonómiai jelentősége
 • Czuczor Krisztina (PKE): Bihar megyei elsődleges szuprastruktúrájának működése a pandémia és a 2008-as gazdasági válság vonatkozásában
 • Konkoly Enikő Bianka (DE): Az Interreg interregionális együttműködési programok vizsgálata a 2014–2020 közötti költségvetési ciklusban

Multidiszciplináris hallgatói szekció – offline, SF15 (Fő épület); Moderátor: Benedek Johanna (PKE)

 • Szabó Hanna Judit (DE): Fém nanorészecskék immobilizálási lehetőségei aerogélekben
 • Vona Zoltán (DE): Longitudinális építészeti vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében
 • Rák Evelin (PKE): Tőkepiaci válságok hatása a kőolajárakra
 • Horváth Yvette (PKE): Egészségmagatartás vizsgálata fiatalok körében 
 • Bádon Dávid (PKE): Romániai élelmiszeripari vállalatok teljesítményének elemzése 
 • Szűcs Olivia (PKE): Egészségmagatartás és szerfogyasztás a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói körében 

Nyelvtudomány, sajtó – hibrid, P21 (Új épület) Moderátor: Dr. Magyari Sára (PKE)

 • Dr. Szilágyi-Varga Zsuzsa (PKE): Egy facebookos nyelvjárási adatgyűjtésről
 • Prof. Dr. Tóth Valéria (DE): A Magyar Nemzeti Helynévtár Program
 • Prof. Dr. Hoffman István (DE): Helynévgyűjtés a Partium térségében a Magyar Nemzeti Helynévtár Program keretében
 • Hankusz Éva (DE): Határnevek összevető vizsgálata a szatmári térségben
 • Dr. Gazdag Vilmos (II.RFKMF): A kolhozélet nyelvi hagyatékai Kárpátalján
 • Dr. Magyari Sára (PKE): Tandem – egy rovat az egyetemnépszerűsítés szolgálatában

Regionálistudomány 1. – offline, Amfiteátrum (Új épület); Moderátor: Miklósné Dr. Zakar Andrea (KRE)

 • Dr. Becsey Zsolt László (KRE): A kelet-közép-európai régió felzárkózásának helyzete a COVID után
 • Dr. Uzzoli Annamária (CSFK): A COVID-19-világjárvány néhány területi és földrajzi vonatkozása globális és közép-európai kitekintéssel
 • Dr. Kovács Róbert (KRE) -  Dr. Sükösd Anikó (KRE): Önkormányzatok az államrendszerben a pandémia árnyékában a technológia-váltás korszakában
 • Dr. Horeczki Réka (KRTK): Kisvárosi prognózisok a pandémia árnyékában
 • Dr. Rácz Szilárd (MRTT): Geoökonómiai folyamatok Közép- és Délkelet-Európa nagyvárosaiban
 • Prof. Dr. Nagy Imre (Újvidéki Egyetem): A határ menti régiók együttműködésének sajátosságai Szerbiában, különös tekintettel a Szerbia és Románia határmenti régióira 
 • Gyulai Tamás (SzIE): Társadalmi innováció klaszterekkel vidéki közösségekben
 • Miklósné Dr. Zakar Andrea (KRE): Az Európai Unió járványkezelésének néhány lokális és regionális aspektusa

Regionálistudomány 2. – online; Moderátor: Dr. Szilágyi Ferenc (PKE) 

 • Balogh Éva (DUTIREG) - Gyulai Tamás : Adatalapú együttműködés klaszterekkel okos városokban
 • Dr. Balogh Péter (SzE) - Dr. Stepper Péter (NKE): Partnerség és biztonság – A biztonsági együttműködések európai és regionális mintázatainak vizsgálata
 • Dr. Ferencz Zoltán József (KRE) - Miklósné dr. Zakar Andrea (KRE): Területi különbségek a Covid-19 járvány észlelésében
 • Dr. Zsibók Zsuzsanna (KRTK): A regionális gazdasági növekedés tényezői Magyarországon a koronavírus-válság előtt és a válság időszakában
 • Krmpotity Bacsó Gabriella (KODDE, Szerbia): A támogatások fontossága az egyén, a társadalom és a régiók tükrében
 • Dr. Szilágyi Ferenc (PKE): Centrumok és perifériák mozgásban: Térszerkezeti változások a Partiumban Trianontól napjainkig

Társadalomtudomány 1. – offline, P22 (Új épület); Moderátor: Dr. Pásztor Rita (PKE) 

 • Dr. Hoppál Bulcsú (Corvinus): Vallástudomány és pandémia
 • Dr. Szabó Zsolt (KRE): Kereszténydemokrácia és alkotmány
 • Barna Anita (DE): Házrendszer-vizsgálat a hajdúnánás-tedeji lakótelepen
 • Apáti Norbert (DE) - Dr. Pénzes János (DE): Tanulói áramlási hálózatok a magyar-román határtérségben
 • Dr. Gál Katalin (PKE) - Dr. Pásztor Rita (PKE): Iskolai lemorzsolódás – Partiumi esettanulmányok
 • Dr. Debrenti Edith (PKE): Matematikai applikációk használata kisgyermekkorban
 • Dr. Győrbíró András Csaba (PKE): A román-magyar határ északi partiumi szakasza menti egészségturizmus többoldali mélyinterjúk tükrében
 • Dr. Pásztor Rita (PKE) - Dr. Gál Katalin (PKE): Társadalmi vállalkozások Bihar megyében

Társadalomtudomány 2. – online, Moderátor: Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE)

 • Dr. Mohácsi Márta (DE) - Dr. Fényes Hajnalka (DE): Az agrárképzési területen tanuló felsőoktatási hallgatók szocio-demográfiai háttere és karriertudatossága egy kelet-magyarországi nagymintás kutatás tükrében
 • Tóth Virág Judit (Corvinus): A koronavírus járvány hatása az utazási szokások megváltozására, vagyis a lekvárfőzés pozitív hatással van a mentális jóllétre?
 • Izsák Hajnalka (PKE): Javítóintézeti nevelők metaforákban tükröződő intézményképe
 • Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE): Az európai jóléti társadalmak perspektívái

 

Történelem, helytörténet, levéltár – offline, SF16 (Fő épület), Moderátor: Dr. Fleisz János (Sapientia Varadiensis)

 • Dr. Szendrei Ákos (DE): Bihari, Debrecen környéki és érmelléki református lelkészek társadalmi jellemzői 1942-ben
 • Vadász Márton (DE): Bihar változó öröksége - Szentpéterszeg és Gáborján esetpéldája
 • Papp Bernadett Kitti (DE): Fennmaradt református temetkezési síremlékek a történelmi Bihar térségében
 • Porkoláb Benedek (DE): A hortobágyi pásztorkészség - a hasitól a raklapkötegelőig
 • Dr. Fleisz János (Sapientia Varadiensis): Nagyvárad gazdasági fejlődésének jellegzetességei a 20. század első felében
 • Dr. Szálkai Tamás (HB-i Levéltár): Bihar vármegye levéltári anyagának megosztásairól (1928–1950)
 • Kusnyir Krisztina (DE): Hogyan hatott a Sárospataki Főiskola faluszemináriumi kezdeményezése Győri Elek (1905-1957) naiv festő életére?
 • Paál Zoltán (DE): Eckhardt Sándor történetírása és a szellemtörténet

13.00−13.10 Lezárás – Amfiteátrum (Új épület)

13.30−14.30 Ebéd (Arany János Kollégium)

16.00−19.00 Városnézés

 

forrás: ptki.partium.ro